F. B. H. O. Federatie van Biljartverenigingen voor Haarlem en Omstreken.

Notulen van de jaarvergadering, - tevens wedstrijdleiders vergadering.

Gehouden op 7 februari 2011, in het Clublokaal `t Hoekje.

Aanwezig waren: de Gunstige klos, De Hoek, `t Spaarne,  DWK, Haarlem- west, 

`t Hoekje, Westerhout

Afwezig waren: Suisse, en het Wapen

 

1. Opening:

 De Voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur en heet de aanwezigen

van harte welkom, en stelt vast dat een meerderheid van verenigingen aanwezig is.

 

2. Mededelingen:

          De Mutatieformulieren kunnen we via de website in vullen en verzenden naar het secretariaat, of op de oude manier opsturen in de juiste envelop.

 

3. Ingekomen stukken:

Er was een brief binnen gekomen van de Koninklijke Biljartbond die wilde een samenwerking met de Federatie, is door het bestuur niet goedgekeurd.

 

4. Notulen:

 De vorige vergadering 25 augustus 2010 is goed gekeurd door de leden.

 

5. Financiële zaken:

Financieel verslag. De volgende opmerking van de heer van Velzen was

dat de rente niet op de begroting van 2011 stond dat was een foutje van Albert, wordt gecorrigeerd.

 Het verslag kascommissie, is goedgekeurd.

 En de begroting voor 2011 is ook gekeurd.

                     

6. Benoemingkas commissie:

  De heer A. van Velzen treed af.

                    De heer S. Zeemering blijft nog een jaar, de heer C. Maerten voor 2 jaar.

 

7. Algemene zaken:

De heer van Velzen had nog een appeltje met de wedstrijdleider te schillen, dat is nu uitgepraat de wedstrijdleider zei dat het niet meer zal voor komen.

De Wedstrijdleider Maik zal een brief schrijven naar de Kon. Biljartbond over de indeling van de data`s wanneer zij moeten spelen

zodat hij er rekening mee kan houden wanneer de F.B.H.O. speelt.

De heer Matzen merkte op dat de Koninklijke voor de F.B.H.O. gaat, en dat is niet de bedoeling, dat begreep Maik ook wel.

 

De PK`s worden in twee of drie klassen gespeeld,

Maik zal het uitwerken we horen nog. De locatie worden t.z.t bekend gemaakt op de website en in het boekje.

 

8. Website:

Willem Wassink zal de wedstrijdleider helpen met zijn computer. Maik zal contact opnemen.

 

9. Rondvraag:

Bij Café De Hoek waren wat problemen met deze en gene.

De heer Bogaart gaf tekst en uitleg en heeft de nodige maatregelingen genomen zodat het weer in orde is.

De heer Brink zei tegen de wedstrijdleider als ik een wedstrijd boven mijn gemiddelde speel wordt er meteen

5 caramboles omhoog gedaan, dat is niet de bedoeling.

Als nieuw lid wordt het per 4 wedstrijden bekeken speelt hij boven zijn / haar gemiddelde

dan gaan er 5 caramboles omhoog, dus steeds om de 4 wedstrijden moet het bekeken worden.          

 

Sluiting:

          De Voorzitter bedankt de vergadering en de locatie

          en sluit af om 22.35 uur.