F. B. H. O. Federatie van Biljartverenigingen voor Haarlem en Omstreken

 

Notulen van de halfjaarlijkse, tevens wedstrijdleidervergadering van 7 september 2011,

gehouden in het Clublokaal van B.C. Café die 2

 

   Aanwezig waren:                                                  Afwezig waren:  

`t Spaarne,   de Gunstige klos                             Haarlem West, `t Hoekje, DWK en

   Suisse, De Hoek, Westerhout.                             HB Cars

 

1.     Opening:

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom, en

stelt vast dat een meerderheid van verenigingen aanwezig is.

      

2.    Mededelingen:

De Voorzitter melde dat we er een nieuwe locatie bij hebben. De locatie is een bekend café.

Het is café Bert de vereniging heet HB Cars en wenst deze club veel succes in de federatie.

De Voorzitter vroeg de vergadering of deze ook ABB mag spelen en dat vond de hele vergadering goed, mist de moyenne goed in de gaten wordt gehouden en na vier wedstrijden worden aangepast. 

        

3.     Ingekomen stukken:

        De Commissaris is niet aanwezig omdat hij in het ziekenhuis verblijft. 

        

4.     Notulen: van de vergadering van 7 februari 2011

        Geen op of aanmerkingen

 

5.    Algemene zaken:

Na de pauze werd door de Voorzitter het punt de PK`s aangetipt dat zou in diverse verenigingen niet goed gegaan zijn.

Jan Hin legde uit dat er 6 mensen zich hebben opgeven en er maar 3 mensen waren.

Hij was na twee wedstrijden al kampioen dat is toch niet de bedoeling.

Bram Bogaart zei dat de Hoek geen pk`s meer wilde spelen, hij ziet meer om de competitie te

verlengen. De vergadering heeft het volgende besloten: De aanmelding voor de PK`s moet voor

24 december 2011 worden ingeleverd. Het afmelden van een speler moet gebeuren bij de wedstrijdleiders van hun club, dan kunnen we nog wat schuiven.

 

6.     Rondvraag:

Rolf Zwart vroeg in het algemeen waarom de BC. Het Wapen van Bakenes is weggegaan, de clubs waar zij speelden waren niet gezellig en waren te serieus en daar kon die club niet tegen, vandaar.

Secretaris zei heel dringend dat de mutatieformulieren moeten worden ingevuld. Ik heb het ledenbestand weer bijgewerkt nadat ik de clubs gebeld had, dat is niet de bedoeling. Ik doe het niet meer, degene die niet het mutatieformulier ingeleverd heeft wordt de contributie van die leden

gewoon in rekening gebracht geen pardon aldus de penningmeester. 

               

                Sluiting

      De Voorzitter bedankt  de vergadering en de locatie en sluit af om 21.35 uur.