laatst bijgewerkt : 17 Februari, 2011 1:33 PM

 

 

F. B. H. O. Federatie van Biljartverenigingen voor Haarlem en Omstreken

Notulen van de halfjaarlijkse,- tevens wedstrijdleidervergadering van

25 augustus 2010, gehouden in het Clublokaal van Het Wapen van Bakenes

Aanwezig waren:                                                          Afwezig was:      

`t Spaarne,  Suisse,  DWK                                            Westerhout              

de Gunstige klos,††††††††† De Hoek,††††††††††††††††††††† †††††† ††††Haarlem- west                                  

Het Wapen van Bakenes, `t Hoekje.                                       

 

1†††††††Opening:

De interim Voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur en heet de aanwezigen

van harte welkom, en stelt vast dat een meerderheid van verenigingen aanwezig is.

 

2.††††† Mededelingen:

   ††††† Er zijn twee nieuwe biljart locaties bij gekomen, dit zijn cafť `t Hoekje en

†† ††††† Het Wapen van Bakenes.

  

3.††††††Ingekomen stukken:

Er was een brief binnen gekomen van Dhr. van Eeken, dat hij per direct

zijn functie als voorzitter zal beŽindigen.

Ook het beheren van de website zal door de familie van Eeken niet

meer worden gedaan.

 

   ††††† Dhr. J. Polman heeft zich beschikbaar gesteld als voorzitter.

   ††††† Dhr R.C.Jansen heeft zich beschikbaar gesteld als commissaris

    

 4.††††† Notulen van de vorige vergadering is goed gekeurd door de leden:

    

 5.†††† Wijzigingen in ART 41 en 42:

    †††† Zijn goed gekeurd .

 

 6.†††† Bestuursverkiezingen:

   ††††† De heer J. Polman van `t Spaarne is door de aanwezigen Unaniem benoemd als voorzitter.

†††††††††Voor de functie Commissaris is Dhr. R. C. Jansen van DWK benoemd.

    †††† Het overige bestuur feliciteert beide met deze benoeming.

 

  7.††† Algemene zaken:

De Wedstrijdleider heeft de competitie voor het gehele seizoen meegenomen

en uitgedeeld.    

In het boekje staat de eerste heft van de competitie, de andere helft komt in het

volgend  boekje te staan.   

De aanvang tijd van de wedstrijden. Na stemming in de vergadering is de

aanvang tijd 19:30.                                                                     

De ABB ronde werd in de vergadering geloot en de resultaten kunt u in het

boekje en op de website vinden waar en wanneer er gespeeld wordt.

    ††††

     ††††   

 

8. †††† Rondvraag:

De heer Willem Wassink zou graag een goede samenwerking willen met het bestuur,

dit heeft betrekking op het bijhouden van de website.

    †††† Alle zaken die van belang zijn voor de website moeten tijdig worden aangeleverd

Dhr. van Die zorgt voor de info die Willem Wassink nodig heeft om de website

up to date te houden.

    †††† Alle informatie die op de website gezet moet worden loopt via Dhr. van Die.

 

 ††††††† Sluiting:

    †††† De Interim Voorzitter bedankt voor de laatste keer de vergadering en de locatie

    †††† en sluit af om 21.50 uur.